Onlinekurs

Coaching för bättre affärer

Kunder är inte alltid så lätta att ha att göra med. De är ju människor i alla dess olika former och det finns många exempel på när det gnisslar i relationen. Som chef över människor som har kundrelationer så har man inte svaret på hur det gnisslet ska hanteras. Inte annat gnissel heller för den delen. Hur skulle man kunna ha det? Man känner inte kunden/utmaningen och har inte hela komplexiteten klart för sig. Sättet att leda människor igenom gnissel – oavsett vad det handlar om - är att ta ett coachande förhållningssätt. Det handlar om att hjälpa medarbetare att få förståelse för vad som begränsar dem och att se möjliga handlingsalternativ så att de kan ta sig förbi hinder och maximera potential som krävs för att nå önskat resultat. Coaching handlar om att inte ge råd utan lyssna, ställa rätt frågor och guida personen rätt. Mentala hinder är oftast större än det yttre motståndet. Ett coachande förhållningssätt är ett nyckelverktyg för moderna ledare i en konstant föränderlig omvärld.

Kontakta oss
Blå pil åt höger.
Ledarskap
KÖP kursen
Arrow White
Kontakta oss
Arrow White

Coaching för bättre affärer

Lös knutar och skapa organisatorisk flow