Onlinekurs

Lyckas som chef över chefer

Har du gått från att leda medarbetare till att leda chefer? Har du märkt hur det skiljer sig åt och är du rustad för din nya utmaning? När du leder medarbetare så är det viktigt med tydlighet och att ge riktning. Men också att kunna stötta i sakfrågor och hjälpa medarbetare att prioritera vad de ska göra. När du leder andra chefer så leder du helt plötsligt sådant som du kan mycket mindre om. Ledarskapet handlar då mer om ett coachande förhållningssätt, att bygga ledarteam fyllda av förtroende och att släppa kontrollen. Sådant får du lära dig i den här kursen, men också hur du skapar ett gemensamt affärsfokus, hur du sätter de rätta målen och får strategin att verka i vardagen.

Kontakta oss
Blå pil åt höger.
Lyckas som chef
KÖP kursen
Arrow White
Kontakta oss
Arrow White

Lyckas som chef över chefer

Lär dig leda ledare