Riverjump Academy

Ett vetenskapligt förhållningssätt är
vårt fundament

Vikten av att stå på en solid vetenskaplig grund är stark hos oss på River Jump. Det finns alltför många modeller och verktyg som är snyggt förpackade men vilar på luft. I River Jump förenar vi det vetenskapliga med det som verkligen fungerar genom att sätta teori och praktik under lupp av personer som är disputerade i samhällsvetenskapliga ämnen och brinner för att forskning ska göra nytta. River Jump Academy är hjärtat i River Jump. Här tar vi fram modeller, och verktyg som är enkla att implementera och arbeta med och vi bygger utbildningar med både vetenskaplig och praktisk förankring.

universitet och högskolor

Samarbete och ständig förankring i ny vetenskap

Några av våra aktuella samarbeten. Sedan en tid arbetar vi med Center for Sports and Business vid Handelshögskolan och Cruyff Institute. Idrottsvärlden är särskilt intressant idag eftersom det driv, som framförallt de individuella idrottarna har, ofta saknas i näringslivet men behövs nu mer än någonsin. Det uthålliga ledarskapet är en framgångsfaktor. Det samarbete som lagidrottarna visar upp vore en dröm för vilken organisation som helst. De lär oss hur ett plus ett blir väldigt mycket mer än två. 

Vi har också ett samarbete med Ekon. Dr Martin Rogberg kring ett projekt som mynnar ut i en bok som kommer under hösten. Den handlar om design och genomförande av ledarutveckling, där vi betraktar ämnet ur ett vetenskapligt perspektiv.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om det senaste. Vid sex tillfällen de senaste åren har vi besökt Harvard Business School för att uppdatera oss om pågående forskning. Även ett flertal tillfällen till Universitet i Peking. 

Solid vetenskaplig grund

River Jump Academy - hjärtat i River Jump

I River Jump Academy sätts teori och praktik under lupp av personer som är disputerade i samhällsvetenskapliga ämnen och brinner för att forskning ska göra nytta. Vi granskar det nya och lyfter fram styrkorna i delarna som redan fungerar. Vikten av att stå på en solid vetenskaplig grund är stark hos oss på River Jump. Vi förenar det vetenskapliga med det som verkligen fungerar i praktiken.

Utveckling med förankring i vetenskap

I den klassiska naturvetenskapen så finns det sådant som är ”sant”. Jämt och i alla sammanhang. Oavsett vem som släpper ett äpple eller var det släpps så faller det nedåt. Samhällsvetenskapen är här en helt annorlunda vetenskap. Något som fungerar i ett sammanhang kanske inte gör det i ett annat. Skälet är att det handlar om människor, organisationer och organisationens omvärldar och att organisationer ägnar sig åt olika saker. Vad vi gör i River Jump Academy är att vi kritiskt granskar modeller och teorier samt ställer perspektiv mot varandra. I specifika uppdrag utgår vi alltid från uppdragets förutsättningar och letar framkomliga vägar som kan fungera i det specifika uppdraget. Väl medvetna om att modellen ”one fits all” inte har någon relevans inom samhällsvetenskapen. I River Jump Academy tar vi fram utbildningar, modeller och det sätt vi jobbar på. Hela tiden med den vetenskapliga granskningen som bas. Helt enkelt därför att det är det enda sättet att skapa varaktiga resultat som tar hänsyn till det unika i varje uppdrag.

Från Prat Till Resultat - vardagens ledarskap

Gunnar Ekman är rektor för River Jump Academy och doktorerade vid Handelshögskolan i organisation och ledarskap för 20 år sedan och fick pris för sin avhandling. Sedan dess har Gunnar skrivit två böcker och alltid haft en fot i forskningen. Boken Från Prat Till Resultat fick priset, årets bästa ledarskapsbok. Utifrån omfattande forskning är småpratet avgörande för vad som händer på arbetsplatsen. Vardagens ledarskap kan bli effektivare tack vare balans mellan informella och formella möten. Här får du konkreta tips för att öka kompetens, kreativitet, arbetsglädje och få alla att fokusera på samma mål och visioner.

Köp boken
Blå pil åt höger.
Våra produkter

Vi tar ert företag till högre höjder

Vi gör skillnad i alla steg, allt från vision, strategi, målformulering och ledarutveckling till att lyfta medarbetare att vara med på tåget. Vi har ett holistiskt perspektiv. Visioner och strategi ska förankras i vardagen. Alla insatser vi gör ska hänga ihop och ska skapa företag som vinner. Vi håller seminarier, webbinarier, föreläsningar, workshops, skräddarsyr företagsutbildningar och erbjuder onlinekurser. Anpassat för varje företags verklighet skräddarsyr vi vägen mot ökad lönsamhet.

Våra onlinekurser

Vi utvecklar ledare och organisationer

Du föds inte till ledare eller till en högpresterande medarbetare. Genom träning, uthållighet, mod, rätt verktyg och självinsikt når du dit. Vi skräddarsyr kompletta utbildningsprogram med onlinekurser för att ni ska maximera er potential på ett effektivt sätt. Vi erbjuder utbildningar inom ledarskap i hela spektrat från nybliven chef till fullfjädrad ledare. Och vi glömmer inte medarbetarna. Vi maximera er potential genom att få all personal att verka i samma riktning, mot samma mål med energi som skapar resultat.

Är du redo att ta klivet?

Vill du jobba med ett företag som brinner för din verksamhet?

Ett företag som vågar garantera resultat
och som håller vad de lovar?
Hör av dig. Vi svarar direkt!

Kontakta oss