Om RiverJump

Vi skapar organisatorisk flow

Vi har varit beställare av konsulttjänster i många organisationer och vi imponeras inte längre av nya konsultmodeller som inte skapar förändring på riktigt. Vi har verkligen sett ett behov av akademiskt orienterade konsulttjänster. Vi har erfarenhet från första linjens chef till högsta ledning i börsnoterade bolag. Vi har många års erfarenhet av forskning om ledarskap och som konsulter inom organisationsutveckling. Och stor erfarenhet av att driva förändringar, små som stora, på riktigt. För oss innebär det att nå önskat läget, resultatet, genom att få människor att frodas och skapa organisatorisk flow. Vinnande organisationer.
 
I vårt nätverk finns allt från spetsforskare inom organisation till ledarskap till duktiga coacher. Och däremellan experter på change, psykologer, beteendevetare och människor med lång praktisk erfarenhet av näringslivet och lett stora förändringar. Mångfald. Vi tar oss an allt från stort till smått inom ett väldigt brett fält. Vårt koncept kallas River Jump, ett arbetssätt under ständig utveckling. 

Du bidrar med mod och en vilja att skapa en vinnande organisation.
Vill du vara med?

Kontakta oss
Blå pil åt höger.
"Med målmedvetenhet, fokus, passion samt med en oerhörd kraft och energi drev Jennie en stor förändringsresa och fick hela laget att springa åt samma håll, mot samma mål."
- kenth bergman, crawl ab
Vad gör vi?

Vi får företag att hoppa högre

Vi gör skillnad i alla steg, allt från vision, strategi, målformulering och ledarutveckling till att lyfta medarbetare att vara med på tåget. Vi har ett holistiskt perspektiv på organisationer, vilket är A och O för att skapa förändring på riktigt. Alla insatser vi gör hänger ihop för att skapa organisatorisk flow. Vinnande organisationer.

Träffsäker diagnos och samsyn kring önskat läge

Med träffsäker precision tar vi tempen på er organisation. Med rätt diagnos och identifierat önskat läge gör vi skillnad där det är nödvändigt. Med vår hjälp garanterar vi att ni säkerställer rätt organisation både för dagens och framtidens utmaningar. Visioner och strategi ska förankras i vardagen och alla insatser vi gör ska hänga ihop och ska skapa friska företag som vinner. Vårt koncept kallas RiverJump, ett arbetssätt under ständig utveckling.

Morgondagens ledare och förändring på riktigt

De stora och viktiga frågorna kring hur er organisation egentligen mår och hur den står rustad för förändringar är oftast ämnen som skjuts på framtiden. Med träffsäker precision tar vi tempen på er organisation, ställer rätt diagnos och gör skillnad i alla steg. Med vår hjälp garanterar vi att ni säkerställer rätt organisation både för dagens och framtidens utmaningar.

Organisatorisk flow som skapar resultat

Endast en handlingskraftig organisation vinner. Vi fokuserar på att ställa rätt diagnos och skapar förståelse för er vision, affärsutmaningar, mål och strategier för att skräddarsy och företagsanpassa vi våra uppdrag och utveckla era möjligheter att växa genom konkreta processer, modeller och verktyg. Att få era medarbetare att göra det lilla extra och ta snack till verkstad är vad som driver oss.

"RiverJump vägledde vår organisation igenom en tuff tid till helt nya möjligheter vi inte ens visste att vi hade. De besitter en otrolig kunskap och har ett driv få känner till."
-
Riverjump change

Vi skapar förändring på riktigt

Det är vår erfarenhet och fasta övertygelse att framgångsrik förändring inte kan baseras på en specifik teori eller modell. Det inte finns en lösning för alla, utan den beror på vem ni är, hur ni jobbar och vart ni vill. Vi använder oss av en mängd beprövade teorier och genom verifierad forskning har vi utvecklat vårt sätt att arbeta för att driva framgångsrik förändring anpassat för just er verklighet. Vilken metod vi använder skräddarsys för varje företag. Vi leder olika workshops, utbildningsprogram och akademier.

Riverjump academy

Vetenskapligt förhållningssätt

Hur kan vi då vara så kaxiga att vi lovar resultat? Jo, eftersom vi arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt och vi använder bara modeller och teorier som fungerar I verkligheten. I RiverJump Academy sätts teori och praktik under lupp av personer som är disputerade i samhällsvetenskapliga ämnen och brinner för att forskning ska göra nytta. Vi granskar det nya och lyfter fram styrkorna i delarna som redan fungerar. Du ska inte tro att det vi arbetar med fungerar, du ska veta.

Vad står vi för?
Kul

Det ska vara roligt att flytta berg

Kaxighet

Vi utmanar och utmanas, bara så blir vi bättre

Kundbesatthet

Vi gör det som krävs och ger oss inte förrän det blir bäst och är klart

Vår drivkraft

Att göra skillnad är en röd tråd i allt vi gör.

Vi släpper dig inte om det går tungt, vi släpper dig inte när det går lätt, vi släpper dig bara när rätt saker händer på riktigt och då du är nöjd.
Väldigt nöjd.

"Vi stod inför stora förändringar och våra ledare behövde rustas för att klara av det. Gunnar genomförde ledarutvecklingsprogram som skapade både insikter och energi som verkligen gjorde skillnad."
- Daniel aglöv, Lantmännen
the people behind

Grundarna av River Jump

Vi skapade managementkonsultföretaget RiverJump för att vi är övertygade om att det går att skapa organisatorisk flow som slår nya rekord på sista raden. Tillsammans har vi erfarenhet av att leda stora organisationer, forska om organisationer och ledarskap samt arbeta som konsult i en mängd olika företag. Tillsammans kan vi därför ta det helhetsgrepp som behövs.

Grundare / vd

Jennie Brobeck

Jennie har stor erfarenhet av att driva allt från små förändringar till stora transformationer inom både privat och offentlig sektor. De senaste tio åren har Jennie arbetat som hög chef i stora börsnoterade bolag, allt från första linjens chef till att sitta i Europa ledningsgrupp i stort internationellt börsnoterat bolag. Med lång erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, teamutveckling, B2B- och B2C-försäljning och marknadsföring har Jennie samlat på sig bred erfarenhet av change management och organisations- och ledarskapsutmaningar. Hon brinner för att skapa bestående förändringar i organisationer, grupper och individer.

Grundare / Rektor

Gunnar Ekman

Gunnar har arbetat som polis, varit chef inom Polisen och doktorerat i ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Under de senaste 20 åren har han gjort ledare bättre, och älskar det. Gunnar har mött långt över 100.000 chefer genom föreläsningar, ledarskap- och affärsutvecklingkurser, coaching och via sina två böcker om ledarskap. Hans arbete som organisationskonsult har alltid kombinerats med vetenskapligt arbete. Bl.a mycket annat har han under nästan 10 år varit ansvarig för executive MBA-utbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm och en motsvarande för Mgruppen.

Vilka jobbar vi med?

Du som kund till RiverJump instämmer på följande påståenden:

Ni är trötta på "nya" konsultmodeller som lovar men inte levererar
Ni är beredda att göra jobbet fullt ut
Ni vågar identifiera era brister och se sanningen i vitögat
Ni vet att det inte finns någon färdig checklista utan att vi hittar vägen framåt tillsammans
Ni vet att engagerade medarbetare levererar hållbara resultat och vinnande organisationer