Riverjump Utbildning

Lyckas som chef och ledare

Visste du att chefer bara får ut ca 30 % av människors potential på jobbet? Skrämmande och det handlar om brister i ledarskapet.

I dessa tuffa tider står ledarskapet i centrum för att skapa framgångsrika och hållbara organisationer. Vår omfattande utbildning i ledarskap ger dig verktygen att navigera genom utmaningar och i osäker omgivning. Genom att fokusera på människorna i din organisation och utveckla ditt ledarskap, kan du bygga förtroende, stärka teamet och driva framgång.

Kursen täcker allt från att balansera chef- och ledarrollen till att förstå och hantera olika beteenden, kommunicera effektivt och ge konstruktiv feedback. Med insikter i hur du använder ett coachande förhållningssätt och leder effektiva möten, blir du en trygg och inspirerande ledare. Ta chansen att förvandla ditt ledarskap och skapa en positiv, motståndskraftig arbetsmiljö. Investera i din och din organisations framtid – anmäl dig till vår ledarskapsutbildning idag och bli nyckeln till framgång.

startdatuM
Du får tillgång till utbildningen direkt vid köp.
Nivå
Chefer och ledare som vill utvecklas och skapa framgångsrika resultat.
Format och längd
7 moduler med 2-4 kurser:
Onlineutbildning som du genomför i din egen takt. .
pris
Du som deltagit i vår gratiskurs erbjuds utbildningen för 1995kr (ordinarie pris 3990kr)*
* Pris exkl. moms. Paketpris för alla sju moduler.
Köp nu
Vit pil åt höger.
Unikt program för dig som chef och ledare
Komplett verktygslåda för att leda framgångsrikt idag
Bli certifierad i lyckas som chef och LEDARE
Mål med utbildningen

Målet med onlineutbildningen är att du:

  • Ska förstå och balansera ledarrollen: Lär dig att effektivt balansera rollerna som chef och ledare för att maximera ditt teams produktivitet och välmående.
  • Kunna bygga och bibehålla förtroende: Utveckla strategier för att skapa och upprätthålla förtroende hos dina medarbetare, vilket är grundläggande för ett starkt ledarskap.
  • Förstå och utnyttja olikheter: Människor är olika, och en bra ledare vet hur man utnyttjar dessa olikheter till en fördel. Du lär dig förstå och hantera olika beteenden, vilket gör ditt team mer sammansvetsat och effektiv
  • Förstå och hantera informella ledare: Förstå dynamiken med informella ledare och tongivande medarbetare, och lär dig att samarbeta med dem för att stärka teamets sammanhållning.
  • Kunna kommunicera effektivt: Bemästra konsten att kommunicera tydligt och effektivt, både i formella presentationer och i vardagligt småprat, för att säkerställa att ditt budskap når fram.
  • Kunna ge och ta emot feedback: Lär dig att ge konstruktiv och positiv feedback på ett sätt som uppmuntrar till utveckling och förbättring hos dina medarbetare.
  • Kunna använda ett coachande förhållningssätt: Utveckla förmågan att lyssna aktivt och ställa rätt frågor, vilket hjälper dig att coacha dina medarbetare till att uppnå deras fulla potential.
  • Kunna leda effektiva möten: Få verktygen att organisera och leda produktiva möten som sparar tid och ökar teamets effektivitet genom tydliga spelregler och strukturerade agendor.

    Dessa mål syftar till att ge dig en omfattande och praktisk förståelse av ledarskap som du direkt kan tillämpa i din organisation för att skapa en framgångsrik och motståndskraftig arbetsmiljö.


"Jag och min ledningsgrupp gick River Jumps onlineutbildning ´Lyckas som chef´. Den har verkligen lyft oss och ledarskapet är betydligt vassare nu.”

"Jag har fått massor av matnyttigt från denna utbildning, konkreta tips som jag kan applicera dirket in min vardag som ledare.”


"En ledarutbildning som jag önskade att jag fick ta del av för flera år sedan. Den gav mig inte bara insikter utan också verktyg och modeller som jag kan använda dela med mig av till mitt team."  

Modul ett:
Vad är ledarskap

Modulen handlar om chefers dubbla roller att vara både chef och ledare.

1.1 Chef och ledare: Lektionens handlar om vad det bygger att vara chef och ledare, samt att få rätt balans mellan de två för att vara effektiv.
1.2 Informella ledare: Lektionen handlar om de tongivande medarbetarna och informella ledarna samt hur en ledare behöver förhålla sig till dem
1.3 Mandatet att leda: Lektionen handlar om hur det nödvändiga ledarförtroendet kan byggas och hur en ledares relation till intresse för ledarskap, tydlighet och mod bör se ut.
1.4 Ledarskap är inte kompisskap (några ledarfällor): Lektionens handlar om ledarfällor - att komma för nära eller att komma för långt ifrån sina medarbetare - och hur det som ledare gör att hitta sin plats.

Modul två: 
Ledarskap och din ledarkompass

Modulen handlar om hur det gäller att vara tydlig genom att ha en tydlig ledarkompass. Både i det uppdrag och förväntningar man har på sig som kock och ledare samt vara tydlig med de man leder.

2.1 Vilka förväntningar finns på dig: Lektionens handlar om att stämma av och ta reda på de förväntningar som finns på dig som ledare, från chef, kollegor och medarbetare.
2.2 Du som ledare (du som ledare och dina ledarvärderingar): Lektionens handlar om att hitta sina inre ledarvärderingar och att formulera ditt personliga ledarskap.
2.3 Din ledarkompass (din ledarkompass, en nyckel till effektivt ledarskap): Lektionens handlar om att sätta ihop och förmedla en ledarkompass, dvs kommunicera och vara tydlig som ledare.

Modul tre:
De du leder är olika

Modulen handlar om att förstå och hantera människors likheter och olikheter samt kunna utnyttja detta till en tillgång, inte ett problem.

3.1 Vi är lite olika: Lektionens handlar om att förstå grundläggande olikheter mellan människor och lära sig känna igen olika beteenden.
3.2 Så blir vi effektiva tillsammans: Lektionen handlar om hur en ledare bör göra för att samarbete med andra ska bli effektiv.
3.3 Varje situation måste sina glasögon (så kan du dela i möten och situationer): Lektionens handlar om hur en ledare kan definiera situationer och möten för att veta vilka kvaliteter som krävs för att vara effektiv.

Se alla våra onlinekurser
Blå pil åt höger.

Modul fyra: Ledarskap och kommunikation

Modulen handlar om ledarkommunikation och hur du kommunicerar effektivt.

4.1 Det retoriska språket: Lektionen handlar om retorik och hur man kan sätta ihop ett budskap för att verkligen nå fram.
4.2 Småpratet (snacket på jobbet):Lektionens handlar om det viktiga snacket på jobb och hur viktigt det är för ledare är delta i detta.
4.3 Samtalskuben: Lektionen gör en modell som underlättar kommunikation med andra.

Modul fem:
Så gör du andra bättre

Modulen handlar om vikten av feedback och hur det kan göra individer och teamet bättre.

5.1 Feedback från Konstruktiv (säg som det är på rätt sätt): Lektionen handlar om hur feedback bör delas ut och tas emot.
5.2 Positiv feedback (om att lyfta människor med positiv feedback):
Lektionen handlar vikten av att leta det positiva, återkoppla det och skapa energi på jobbet.

Modul sex:
Det coachande ledarskapet

Modulen handlar om hur det coachande förhållningssättet kan lyfta medarbetare och affär.

6.1 Vad är coaching?: Lektionens handlar om varför coaching är ett viktigt verktyg och att förstå när det kan användas.
6.2 Konsten att lyssna: Lektionen coachingens grundfundament att kunna lyssna och hur du blir bättre på det.
6.3 Att ställa rätt frågor: Lektionen handlar om coachingens andra grundfundament; att ställa rätt frågor. Det får du lära dig i den här kursen tillsammans med en enkel och användbar coachingmodell.

Modul sju:
Effektiva mötet

Modulen handlar om hur du skapar effektiva möten genom tydlighet och förberedelse.

7.1 Rätt sorterar möte:Lektionen handlar om mötesfällan samt utmaningar och fallgropar i möten och hur de kan undvikas.
7.2 Mötesvärderingar och spelregler: Jag har här lektionen får du lära dig att sätta rätt spelregler för möten och se till att de följer.
7.3 Så leder du mötet: Jag har här lektionen får du lära dig hur du leder ett möte på ett effektivt sätt.

Avslutande kurs: 

Den som tränar blir bra I den här avslutande lektionen får du några råd på vägen som bl.a ​​handlar om att ledarskap behöver tränas. Träning ger färdighet.

Detta är inkluderat i utbildningspriset:

Kursen är en aktiv självstudiekurs  som bygger på att man tar eget ansvar för sin inlärning. Innehållet i kurser ger dig verktyg, metoder och tips du behöver för att bli bästa versionen av dig själv som chef och ledare.

Allt detta finner du i kursportalen och ditt jobb är att följa processen så som kursen är upplagd med moduler och en lektion åt gången. Onlineutbildningen  Lyckas som chef och ledare : 7 veckors utbildning, fullmatad med verktyg, modeller - teori och praktiska reflektionsövningar för att du ska bli och ännu bättre chef och ledare.

Tillgång till kursen i 2 månader, gör att du kan ta kursen i det tempot som passar dig. 21 kurslektioner, bestående av videofilmer, text, modeller, övningar och inspiration, som du kan repetera så många gånger du vill samt facebookgrupp med andra kursdeltagare för inspiration och support.

2 månaders support: I facebookgruppen där du skriftligen får svar på eventuella dina frågor.

the people behind

Möt dina kursledare

Jennie Brobeck

Jennie har stor erfarenhet av att driva allt från små förändringar till stora transformationer inom både privat och offentlig sektor. De senaste tjugo åren har Jennie arbetat som hög chef i stora börsnoterade bolag, allt från första linjens chef till att sitta i Europa ledningsgrupp i stort internationellt börsnoterat bolag. Med lång erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, teamutveckling, B2B- och B2C-försäljning och marknadsföring har Jennie samlat på sig bred erfarenhet av change management och organisations- och ledarskapsutmaningar. Hon brinner för att skapa bestående förändringar i organisationer, grupper och individer.

Gunnar Ekman

Gunnar har arbetat som polis, varit chef inom Polisen och doktorerat i ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Under de senaste 20 åren har han gjort ledare bättre, och älskar det. Gunnar har mött långt över 100.000 chefer genom föreläsningar, ledarskap- och affärsutvecklingkurser, coaching och via sina två böcker om ledarskap. Hans arbete som organisationskonsult har alltid kombinerats med vetenskapligt arbete. Bl.a mycket annat har han under nästan 10 år varit ansvarig för executive MBA-utbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm och en motsvarande för Mgruppen.