Produkter

Vi tar ert företag till högre höjder 

Det är vår erfarenhet och fasta övertygelse att framgång inte nås genom samma lösning för alla, utan beror på vem ni är, hur ni jobbar och vart ni vill. Forskning och lång erfarenhet från stora börsnoterade företag i kombination av möte med över 100 000 chefer är vårt fundament.  Med träffsäker precision tar vi tempen på er organisation och ställer rätt diagnos. Vi använder oss av en mängd beprövade teorier och genom verifierad forskning har vi utvecklat vår modell för att transformera företag och organisationer för att ta sig mot önskat mål.

Vi gör skillnad i alla steg, allt från vision, strategi, målformulering och ledarutveckling till att lyfta medarbetare att vara med på tåget. Vi har ett holistiskt perspektiv. Visioner och strategi ska förankras i vardagen. Alla insatser vi gör ska hänga ihop och ska skapa företag som vinner. Vi håller seminarier, webbinarier, föreläsningar, workshops, skräddarsyr företagsutbildningar och erbjuder onlinekurser. Anpassat för varje företags verklighet skräddarsyr vi vägen mot ökad lönsamhet.

Skräddarsydda utbildningar / utvecklingsinsatser

Du föds inte till ledare eller till en högpresterande medarbetare. Genom träning, uthållighet, mod, rätt verktyg och självinsikt når du dit. Vi skräddarsyr kompletta utbildningsprogram med onlinekurser för att ni ska maximera er potential på ett effektivt sätt. Vi erbjuder utbildningar inom ledarskap i hela spektrat från nybliven chef till fullfjädrad ledare. Och vi glömmer inte medarbetarna. Vi maximera er potential genom att få all personal att verka i samma riktning, mot samma mål med energi som skapar resultat.

Certifierad Energiledare

Vilket ledarskap passar bäst i situationer då förändringstrycket är stort? Hur kan du som ledare bli bättre på att hantera och leda i komplexa sammanhang? Hur skapas en snabbrörlig, anpassningsbar organisation och affär i en miljö som konstant rör sig och ruskar om både organisation och affärsmodell. Ja, svaret på dessa frågor och mer därtill ryms i RiverJumps program Certifierad Energiledare.

Vi anpassar också utbildningar efter din organisations unika behov– både webbkurser, klassrumsutbildningar och blended learning. Hör av dig såberättar vi mer!

Onlinekurser

Du föds inte till ledare eller till en högpresterande medarbetare. Genom träning, uthållighet, mod, rätt verktyg och självinsikt når du dit. Vi skräddarsyr kompletta utbildningsprogram med onlinekurser för att ni ska maximera er potential på ett effektivt sätt. Vi erbjuder utbildningar inom ledarskap i hela spektrat från nybliven chef till fullfjädrad ledare. Och vi glömmer inte medarbetarna. Vi maximera er potential genom att få all personal att verka i samma riktning, mot samma mål med energi som skapar resultat.

Se alla våra onlinekurser
Blå pil åt höger.

Ledningsgruppsutveckling

80% av ledningsgrupperna utnyttjar bara 20% av sin kapacitet. Vilken kapacitet utnyttjar ni? Låt oss ta reda på det tillsammans.
Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat. Vi utgår från en diagnos, en inventering av er ledningsgrupp och ert önskade läge. Resultatet av denna inventering visar på ert behov och är utgångspunkten till en anpassad och skräddarsydd plan för era unika utmaningar kopplat till vision, strategi och mål. Vi skapar ledningsgrupper i världsklass. Våga ta klivet! 

Teamutveckling

Använd och utnyttja olikheterna och styrkorna så att samspelet i teamet blir effektivare. Potentialen maximeras och resultatet blir långt mycket mer än summan av team medlemmarna. Samsyn kring vision, strategi och mål är en förutsättning för bestående beteende förändringar och resultat.
Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka med utgångspunkt i sina styrkor och kompetenser. Våga ta klivet!

Coaching/Personlig utveckling

Oavsett om vi är ledare eller medarbetare behöver vi kunna leda oss själva på ett hållbart sätt och anpassa oss till en ständigt föränderlig omvärld.
All forskning tyder på att coaching ökar motivation och engagemang genom att utgå från drivkrafter och värderingar. För att maximera din potential, dina medarbetares eller era ledares potential, så krävs förståelse för vad som begränsar dig. Och vad du kan göra för att ta dig förbi hinder och frigöra energi för att nå framgångsrika resultat. Mentala hinder är oftast större än det yttre motståndet.  Vi erbjuder coaching som tar dig dit du vill.

Workshops

En workshop kan vara kort eller lång. Det beror på vad du vill uppnå och på vilken tidshorisont. Vi utgår från ert behov och involverar er. Vi faciliterar workshops med fokus att nå era uppsatta mål. Genom att samskapa och ta vara på deltagarnas kompetenser och styrkor och genom att utmana er att tänka nytt. Vi säger som Albert Einstein, "Galenskap att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat".
Vi gör skillnad i alla steg, allt från vision, strategi, målformulering och ledarutveckling till att lyfta medarbetare att vara med på tåget.

Webinar / Seminar

Vi genomför seminarier och webbinarier inom ämnen som organisations- och ledarutveckling. Hur ni skapar organisatorisk flow och förbereder er organisation för konstant transformation. Det nya normala. Vi erbjuder också skräddarsydda seminarier/webbinarier för företag som en del av  utbildningarna inom ledarskap i hela spektrat från medarbetare, nybliven chef till fullfjädrad ledare och ledningsgrupper. För oss handlar det om att ta greppet om helheten och anpassa vårt erbjudande. Så vad behöver du för att ta din verksamhet till högre höjder?

Föreläsningar

I våra föreläsningar vill vi ge inspiration och nya tankar. Innehållet skräddarsys utefter era behov och önskemål. Det kan handla om en till två timmar i allt från små till stora grupper. Vi erbjuder både live och live-streamade föreläsningar. Det kan handla om ledarskap och förändring. Eller kanske om hur ni maximerar er affär genom att skapa energi och effektiva team i er organisation som leder till att ni slår uppsatta mål.
Vill du bli inspirerad?

Uthyrning av förändringsledare

Energifyllt, uthålligt, modigt och tydligt ledarskap är en förutsättning i osäkra tider. Dagens ledarskap präglas av snabba förändringar och beslut. Eftersom att det är snabba vändningar i de flesta organisationer skapar det ett varierat behov av personal. Att hyra in förändringsledare som kan utmana er och skapa förutsättningar för att du, dina kollegor och medarbetar ska lyckas ta ytterligare kliv framåt ger er med största sannolikhet ROI. Har ni tid och råd att vänta?

Är du redo att ta klivet?

Vill du jobba med ett företag som brinner för din verksamhet?

Ett företag som vågar garantera resultat
och som håller vad de lovar?
Hör av dig. Vi svarar direkt!

Kontakta oss