KundcasE

Vinnande team slår nya rekord

Varför vänta in vinnande energi när det går att skapa den, då blir plötsligt 1 +1 mer än 2.

Unimedic Pharma är ett svenskt specialistläkemedelsföretag med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, tillverkning, distribution och försäljning av läkemedel. I nära samarbete med hälso- och sjukvård utvecklar och tillhandahåller Unimedic Pharma specialistläkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov. Unimedic Pharma förser idag de nordiska marknaderna med ett brett sortiment av registrerade läkemedel, licensläkemedel och extempore-läkemedel.

Anna Linton, VD, Unimedic Pharma

- Vi har jobbat tillsammans med River Jump sedan mitten av 2020 då vi påbörjade en gedigen resa mot att skapa ett Unimedic Pharma – en vinnande organisation. Genom att utveckla våra ledare, medarbetare och vår affär tillsammans, då kan plötsligt 1+ 1 bli mycket mer än 2. Vi vill vara ett agilt pharmabolag där det är kul att jobba och där vi når och överträffar våra mål, konstaterar Anna Linton.

– Vi är i en marknad som hela tiden förändras genom kundernas behov. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Vi vill göra skillnad - för att kunna göra skillnad så startar detta inifrån med OSS som arbetar här. I samarbete med River Jump så har vi med kraft tagit stora kliv framåt med ett stort engagemang i hela organisationen.

– Framgångsfaktorn har varit att River Jump, genom Jennie och Gunnar, har blivit en naturlig del av oss. De förstår verksamheten, har varit med och stöttat i arbetet kring att förverkliga företagsvärderingar, vision, strategi och inte minst skapat en relation och jobbat med ledare och medarbetare. Samtidigt som de har lyckats få oss att stå starkare på egna ben - genom att skapa förändring i vår vardag i ändrade beteenden och givit oss verktyg att använda dagligdags - så har de aldrig släppt oss på vägen. River Jump har kontinuerligt stöttat oss längs vägen för att ta oss framåt med ett stort engagemang i vår resa. Vilket de fortfarande gör, lägger Anna till.

Marianne Busekist, HR, Unimedic Pharma

Att River Jump initialt startade samarbetet med att göra en diagnos av vår organisation gav oss förutsättningar att belysa de utmaningarna vi hade i organisationen och därmed kunna adressera prioriterade gap. För att snabbt skapa förändring, utveckling och resultat på ett träffsäkert vis genom rätt medarbetar- och ledarutvecklingsinsatser, säger Marianne Busekist.

En av de främsta framgångsfaktorerna för förändringsresan hos Unimedic Pharma tror Marianne tveklöst är hur delaktiga alla medarbetare och ledare har varit under hela resan, vilket har skapat ett starkt och genuint engagemang redan från start.

– Först började vi med att ena ledningsgruppen. Vi enades om syfte och mål och började bygga laget utifrån de styrkor som varje individ besitter. Detta arbete var en förutsättning för att kunna koppla på resten av organisationen. Snabbt märktes stor skillnad i både energi, engagemang och samarbete i ledningsgruppen, som i sin tur smittade av sig till hela organisationen.

Träffsäker diagnos och samsyn kring önskat läge

Vi på River Jump arbetar alltid engagerat och fokuserat med utgångspunkt ifrån varje kunds specifika behov och utmaningar. Vi skapar förståelse för vision, mål, strategier, affärsutmaningar och identifierar de gap som behöver överbryggas - för att skapa organisatoriskt flow mot nya rekord - innan vi skräddarsyr och företagsanpassar våra uppdrag. När rätt diagnos är ställd stöttar vi organisationer att gå från nuläge till önskat läge så effektivt som möjligt.

Rätt förutsättningar och fokus måste vara på plats

Med vår diagnos går det att identifiera de områden som behöver ses över för att underlätta ett förändringsarbete. Det kan handla om strategi, struktur, kultur, processer eller de människor som arbetar i organisationen. Och ny kompetens kan behövas - något som vi hjälper till med. När pusslet är lagt och förutsättningarna sitter kan en förändring gå lätt. Om ledarskapet är rätt förstås. I vårt samarbete med Unimedic Pharma gav diagnosen oss fantastiska förutsättningar att snabbt få en förståelse för vilka gap som fanns i organisationen och därefter skapa en tydlig och effektiv handlingsplan mot önskat läge.

Ledarskap och organisatoriskt flow - nycklar till förändring

Stora förändringar kan vara jobbiga men det behöver inte vara så. Med de rätta förutsättningarna och det rätta ledarskapet kan det gå lätt och skapas ett organisatoriskt flow där nya rekord slås. Ledare måste gå i täten, vara tydliga, modiga och väldigt uthålliga. Det fungerande ledarskapet kommer inte av sig självt. Det kräver insikter och träning. Det hjälper vi till med.

En gemensam riktning och ett ensat team

Anna Linton, VD, Unimedic Pharma

På Unimedic Pharma ställer vi höga krav på kvaliteten i vårt arbete, så även på tillit och ärlighet mot varandra & våra kunder. Vi arbetar hårt med att stärka vår värdegrund och bygga en kultur som vilar på mod, nyfikenhet och hjärta. Ett arbete som samtliga medarbetare deltar i. God företagskultur och engagerad personal är otroligt viktigt, det är för mig grunden för en välmående arbetsplats och framgångsrik verksamhet. Duktiga medarbetare som tar ansvar och själva fattar beslut gör oss snabbfotade, skapar energi och förutsättningar för nytänkande. Idag, tack vare tätt samarbete med River Jump, tar ledare och medarbetare sitt ansvar, bidrar till det gemensamma målet, gör varandra bättre och är uthålliga i vår gemensamma förändringsresa. Att driva en kulturtransformation och skapa en vinnande organisation är inte en destination, utan en resa där det handlar om att konstant vara på tå. För att säkerställa att vi är agila och utvecklas så utvärderar vi kontinuerligt vårt ledarskap. Det gör vi med River Jumps temperaturmätare, Rivertemp, som är en pulsmätning där medarbetarna utvärderar sin ledare och den kultur de upplever. Detta är ett fantastiskt verktyg i dialog med mina medarbetare för att vi ska göra varandra bättre.

Peter Hallman, CFO, Unimedic Pharma

River Jumps arbete med organisationen, både vad gäller ledarskap och medarbetarskap har verkligen skapat ETT företag, en "vi-känsla" där alla ger järnet. Stöttning i form av coaching utifrån Rivertempen har gett mig en tydlig bild av vilka områden och beteende som jag behöver jobba med och var mina styrkor finns. Detta har skapat förutsättningar för oss i teamet att på ett naturligt sätt ge och få feedback utan att det blir laddat, som ibland feedback kan vara. Investeringen i personalen - att utveckla organisationen tillsammans med River Jump - är inget vi bara ser i pulsmätningarna utan även på sista raden i resultaträkningen.

Med ett fokus på att skapa energi

Vi på River Jump arbetar med energi för ögonen. Vi vet att med rätt förutsättningar och rätt energi så kommer resultaten. När vi tar på oss ett uppdrag så ställer vi en diagnos och använder de verktyg, metoder och modeller som behövs för att skapa både energi och resultat. Vi ser till att jobbet blir gjort och vi släpper inte taget förrän nya beteenden befästs, på riktigt.  

River Jumps helhetsgrepp – från diagnos, värdegrundsarbete, strategiarbete, pulsmätningar till ledar- och medarbetarutvecklingsinsatser och coachning gjorde dem till en självklar partner för oss. Att samarbeta med ett företag som tar ett helhetsgrepp har känts både tryggt, effektivt och energifyllt. Inte minst har det varit en förutsättning för den snabba förändringstakt som vi hållit uppe de senaste åren, säger Anna Linton.

Skriven av:
Jennie Brobeck

Läs fler Kundcase

Brynäs Hockey & Organisation

Tänk om din organisation var lika samlade och fokuserade som ett hockeylag. Då skulle det hända grejer.

Läs om kundcase
Blå pil åt höger.
Är du redo att ta klivet?

Vill du jobba med ett företag som brinner för din verksamhet?

Ett företag som vågar garantera resultat
och som håller vad de lovar?
Hör av dig. Vi svarar direkt!

Kontakta oss
Arrow White